Trà Vinh – Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 1369/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Trà Vinh bổ sung năm 2022. 

Định hướng nghiên cứu: Nghiên cứu, ứng dụng nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật và công nghệ, giáo dục, tự nhiên, y dược, xã hội, nhân văn.Ưu tiên đề xuất đặt hàng giải quyết các vấn đề: (1) Bảo tồn nguồn gen quý của cây trồng, vật nuôi địa phương; (2) Chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng; (3) Xây dựng các quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp; (4) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, vi sinh phục vụ các ngành nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, chế biến, y học, dược phẩm và lĩnh vực khác có liên quan; (5) Các nghiên cứu, ứng dụng phục vụ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://skhcn.travinh.gov.vn/ và Công văn: 1: Công văn thông báo và Biểu mẫu: Mau A1-DXNV Mau A2-DXNV Mau A3-DXNV

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 22/12/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.