Thừa Thiên Huế – Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Công văn số 862/ĐHQG-KHCN ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 763/TB-SKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký đề tài khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế theo danh sách sau: 

  1. Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  2. Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm công nghệ sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
  3. Xây dựng quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản xuất sản phẩm quả Thanh Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
  4. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai Vàng Huế (Hoàng Mai Huế).
  5. Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù tỉnh Thừa Thiên Huế. 
  6. Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm hoàn mai của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
  7. Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI ( trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính trực tuyến trong chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. 
  8. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm chủ lực( kinh tế sen, kinh tế nấm và kinh tế dược liệu).
  9. Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website:https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/ và Công văn:Cv 488  và Biểu mẫu: B1-1-ĐON B1-2a-TMĐTCN B1-3-LLTC B1-4-LLCN B1-5-PHNC
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 28/06/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.