Thừa Thiên Huế-Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 1625/ĐHQG-KHCN ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và Công văn số 1730/SKHCN-QLKH Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 theo các định hướng sau đây: 

Nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển sản phẩm dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa, bảo tồn, khai thác và phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn gen có giá trị ( quỹ gen); luận cứ khoa học cho hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh; phục vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực, có khả năng ứng dụng vào trong sản xuất và phục vụ công tác quản lý nhà nước; nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ; tiết kiệm năng lượng; công nghệ vật liệu mới; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; ứng dụng công nghệ cao trong y dược; công nghệ bảo tồn di sản mang thương hiệu Huế. 

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website:https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/ và Công văn: 833.Công văn và Biểu mẫu: Biểu mẫu năm 2022
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 15/05/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.