Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023

                                                             THÔNG BÁO

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được công văn số 2417/ĐHQG-KHCN của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh và Thông báo số 1517/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023 (lần 2). Cụ thể như sau:

I. Đề tài thông báo tuyển chọn:

1. Đề tài “Nghiên cứu khai thác thị trường khách du lịch đường thủy và dã ngoại tỉnh An Giang”;

2. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất thiết bị xẻ cá theo chuẩn làm khô cá tra phồng, khô cá lóc”;

3. Dự án “Ứng dụng công nghệ BIM và GIS cho công tác quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang”.

II. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

2.1 Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: 02 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử được ghi trên đĩa quang hoặc USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bên ngoài ghi rõ:

(1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

(2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

(3) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

(4) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3.2. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 06-ĐĐK);

(3) Thuyết minh đề tài (Mẫu 07-TMĐTCN đối với đề tài khoa học và công nghệ; Mẫu 08-TMĐTXH đối với đề tài khoa học xã hội; Mẫu 09- DAKHCN đối với dự án khoa học công nghệ);

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì (Mẫu 11-LLTC);

(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 12-LLCN);

(6) Văn bản xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu dự kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang (Mẫu 50-GĐN);

(7) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện (nếu có) (Mẫu 13-PHNC);

(8) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (nếu có);

(9) Bảng báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm (nếu có).

Hồ sơ đăng  ký thực hiện đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/Home#gsc.tab=0 và Công văn: 1.Công văn
Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày  05/01/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                        Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.