Thông báo thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố Cần Thơ năm 2022

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 1021/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cần Thơ Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2022. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện như sau:

 • Đề tài KHCN: Xây dựng hạ tầng chữ ký điện tử trên nền tảng Blockchain, ứng dụng chứng thực và cá nhân hóa hồ sơ bệnh án.
 • Đề tài KHCN: Xây dựng cơ sở dữ liệu số về nguồn tài nguyên thực vật hữu ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
 • Đề tài KHCN: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng của doanh nghiệp nông sản hữu cơ và nông sản lạnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
 • Đề tài KHCN: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D để thiết kế, chế tạo các loại nẹp cố định phục vụ điều trị chấn thương cơ-xương-khớp trong điều kiện tại Việt Nam.
 • Đề tài KHCN: Ứng dụng công nghệ oxi hóa điện phân bằng plasma (Plasma electrolytic oxidation, PEO) để tạo lớp phủ bảo vệ bề mặt hợp kim AZ31 của Mg.
 • Đề tài KHCN: Nghiên cứu sử dụng vật liệu zeolite NaP1 từ tro trấu để xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản.
 • Đề tài KHCN: Nghiên cứu tái sử dụng tro xỉ từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Đề tài KHCN: Nghiên cứu quy trình sản xuất bột không gluten (gluten free) từ trái sa kê và ứng dụng trong sản xuất bánh và bún.
 • Đề tài KHCN: Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ trái mít.
 • Dự án KHCN: Xây dựng mô hình sản xuất vú sữa theo chuỗi giá trị.
 • Dự án KHCN: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch sông (Macrognathus siamensis).
 • Dự án SXTN: Xây dựng mô hình nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) thâm canh ứng dụng công nghệ cao.
 • Đề tài KHCN: Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ xác định tỷ lệ tăng sinh tế bào biểu hiện KI67 trên tiêu bảng hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư vú bằng trí tuệ nhân tạo.
 • Đề tài KHCN: Nghiên cứu tỷ lệ tái hẹp, đặc điểm tổn thương, các yếu tố nguy cơ tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại thành phố Cần Thơ.
 • Đề tài KHXH: Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống du lịch thông minh để thu hút du khách đến thành phố Cần Thơ.
 • Đề tài KHXH: Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/ và tải Công văn: 1_Thông báo đề tài NVKH và  2_Phụ lục đề tài  Mẫu đề xuất: Đính kèm
Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 17g:00 ngày 29/09/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.