Thông báo tham gia chủ nhiệm các đề tài KHCN tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được thông báo về việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia 06 đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ bổ sung năm 2019.

Theo đó, Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận có  đã gửi Công văn thông báo về chủ trương, danh sách đề tài khoa học công nghệ như trong nội dung công văn đính kèm chi tiết.

(Để biết thêm chi tiết, Quý thầy cô vui lòng tri cập trang web:  http://qldt.ninhthuan.gov.vn/ThongBao/News)

Hồ sơ các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu) gửi về Trung tâm ĐMST&CGCN: 

–          Thời hạn: trước 14g:00 ngày 03/09/2019

–          Công văn thông báo về danh mục nhiệm vụ khoa học, Các biểu mẫu: file đính kèm:

Tải tại đây:1. Quyết định đặt hàng ; 2.TBtuyenchon2019 

–       Chi tiết liên hệ: TT ĐMST&CGCN, O2.303 – Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79; email: ttphong@hcmiu.edu.vn