Thông báo tham gia chủ nhiệm các đề tài KHCN tỉnh An Giang năm 2019 -2020

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được thông báo về việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2019 -2020.

Theo đó, Sở KH&CN tỉnh An Giang đã gửi Công văn thông báo về chủ trương, danh sách đề tài khoa học công nghệ như trong nội dung công văn đính kèm chi tiết.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

–  Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, gồm 02 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử được ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bên ngoài ghi rõ: (1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; (2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; (3) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ; (4) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, bao gồm:
(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;
(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 06-ĐĐK);
(3) Thuyết minh đề tài (Mẫu 07-TMĐTCN đối với đề tài khoa học và công nghệ; Mẫu 08-TMĐTXH đối với đề tài khoa học xã hội);
(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì (Mẫu 11-LLTC);
(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 12-LLCN);
(6) Văn bản xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu dự kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang (Mẫu 50-GĐN);
(7) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện (nếu có) (Mẫu 13-PHNC);
(8) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (nếu có);
(9) Bảng báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm (nếu có).

(Để biết thêm chi tiết, Quý thầy cô vui lòng tri cập trang web:   http://sokhcn.angiang.gov.vn)

Hồ sơ chí tiết về tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu) gửi về Trung tâm ĐMST&CGCN:

–          Thời hạn: trước 14g:00 ngày 25/09/2019

–          Công văn thông báo về danh mục nhiệm vụ khoa học, Các biểu mẫu: file đính kèm: 1. Thông báo NVKH 2. Danh mục đề tài NVKH 2019-2020 3.Biểu mẫu Quyết định 09

–    Chi tiết liên hệ: TT ĐMST&CGCN, O2.303 – Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79; email: ttphong@hcmiu.edu.vn