Thông báo tham gia Chủ nhiệm các đề tài KHCN bổ sung tỉnh Trà Vinh năm 2020

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được thông báo về việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ bổ sung năm 2020.

Theo đó, Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh có  đã gửi Công văn về chủ trương, định hướng đề tài khoa học công nghệ như trong nội dung công văn đính kèm chi tiết.

Hồ sơ Quý Thầy/Cô đăng ký  theo form đính kèm: Phiếu Đề Xuất Đặt Hàng Nhiệm Vụ Khoa Khọc Và Công Nghệ Cấp Tỉnh (Dùng Cho Đề Tài Hoặc Đề Án (mẫu A1) và Dùng Cho Dự Án Sản Xuất Thử Nghiệm (mẫu A2))  

Kính nhờ Quý Thầy/Cô lãnh đạo phổ biến rộng rãi cho đơn vị mình quản lý.

(Để biết thêm chi tiết, Quý thầy cô vui lòng tri cập trang web: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/khcn)

Hồ sơ các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu) gửi về Trung tâm ĐMST&CGCN: 

–    Thời hạn: trước 14g:00 ngày 28/08/2019

–    Công văn thông báo về danh mục nhiệm vụ khoa học, Các biểu mẫu: file đính kèm: 1.CV_697_SKHCN 2. Mau_A1_A2

–  Chi tiết liên hệ: TT ĐMST&CGCN, O2.303 – Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79; email: ttphong@hcmiu.edu.vn