Thông báo phối hợp hoàn thiện Phiếu đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh liên quan nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Long Khánh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung

Thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo đến các tổ chức khoa học và công nghệ; các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu; Trường Đại học và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết để phối hợp UBND thành phố Long Khánh hoàn thiện các Phiếu đề xuất/đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên quan nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Long Khánh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Cụ thể như sau:


1. Hình thức của nhiệm vụ:
– Đề tài khoa học và công nghệ;
– Dự án sản xuất thử nghiệm;
– Đề án khoa học;
– Dự án khoa học và công nghệ.

2. Nội dung nhiệm vụ:
– Giải pháp khắc phục lượng nước hỗn hợp tồn trong đường ống khi sử dụng hệ thống phun thuốc bảo vệ thực vật trên tán đối với cây sầu riêng.
– Xây dựng app “Thanhdoanlongkhanh” để thực hiện quản lý Đoàn viên trên địa bàn thành phố Long Khánh.
– Dự án tìm các giải pháp hạn chế hiện tượng xơ ghèn trên cây mít siêu sớm trên địa bàn thành phố Long Khánh.
– Xây dựng chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc cho quả sầu riêng Long Khánh.
– Đa dạng hóa chuỗi giá trị (đa dạng hóa các sản phẩm) cho một số loại nông sản
của Long Khánh (chôm chôm, bưởi..).


3. Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh; kinh phí sự nghiệp của ngành, địa phương và các nguồn kinh phí khác. Trong đó khuyến khích các nhiệm vụ KH&CN huy động nhiều nguồn kinh phí để tham gia thực hiện.

Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: và Công văn: https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/default.aspx 1-Thông báo đề xuất 

Form đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 20/10/2022

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.