Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở tỉnh Bến Tre

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Kính gửi: – Lãnh đạo các Khoa/Bộ Môn.

                  – Cán bộ, Giảng viên trường Đại học Quốc tế.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ trân trọng thông báo về việc họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp là Chủ nhiệm đề tài theo Hợp đồng số 1845/HĐ-SKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2021 giữa Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre và trường Đại học Quốc tế.

Đề tài: “Nghiên cứu tạo gạc cầm máu từ thạch dừa kết hợp với Oligomer Chitosan”.

Thời gian: 14h ngày 13 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Hội đồng họp online.

Kính mời các Thầy Cô, CBVC quan tâm đến dự họp.