Thông báo nghiệm thu đề tài  cấp cơ sở “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm”  của PGS.TS. Phạm Văn Hùng

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

 

Kính gửi :   – Lãnh đạo các Khoa/ Bộ Môn

                                           – Cán bộ, Giảng viên Trường Đại học Quốc tế

 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ trân trọng thông báo về việc họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do PGS.TS Phạm Văn Hùng làm chủ nhiệm theo hợp đồng số 232/2017/ĐTCN ngày 19/05/2017 giữa Sở KHCN tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Quốc tế.

Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm

 

Thời gian: 08:30 – 10: 30 ngày 27 tháng 05 năm 2019 (Sáng thứ Hai)

Địa điểm: Phòng O2.607  – Trường Đại học Quốc tế

Kính mời các các Thầy Cô, CBVC quan tâm đến dự họp.