Thông báo nghiệm đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm”

THÔNG BÁO
Về việc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu

kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

 

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm” do Trường Đại học Quốc tế chủ trì và PGS. TS. Phạm Văn Hùng làm chủ nhiệm.
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp sẽ tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh nêu trên, như sau:

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2019.
Địa điểm: Tại phòng họp của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp.

(Số 03 đường Võ Trường Toản, P.1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp).
Đề nghị đơn vị chủ trì cử người tham dự và chủ nhiệm đề tài chuẩn bị nội dung báo cáo trước Hội đồng./.