Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 209/ĐHQG-KHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 và Thông báo số 73/TB-SKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Một số hướng đề xuất ưu tiên, tập trung:

  • Tập trung ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; các ngành nghề chế biến nông lâm sản, dược liệu; thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa; xử lý môi trường; chăm sóc sức khỏe Nhân dân,.. theo hướng hiện đại. 
  • Hỗ trợ các vấn đề khoa học và công nghệ quan trọng của tỉnh về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và nội chính, thiên tai dịch bệnh và phát triển khoa học công nghệ. 
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: và Công văn: https://admin.quangngai.gov.vn/web/so-khoa-hoc-va-cong-nghe/home 1_Công văn đề xuất đặt hàng  và Biểu mẫu: 2_Biểu mẫu 2023

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 09/05/2022

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.