Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau năm 2022

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 1208/ĐHQG-KHCN ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. Nhiệm vụ tập trung theo yêu cầu, nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ, có giá trị ứng dụng cao, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau lưu ý thêm các định hướng như sau:

  • Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp trong xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường; công nghệ xử lý tái chế nước thải nuôi tôm công nghiệp; khắc phục ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân;
  • Ứng dụng các giải pháp công nghệ kè chống sạt lở đê sông, đê biển, sụp lún các tuyến đường giao thông; các giải pháp hạn chế tác động do hạn hán, xâm nhập mặn, mực nước ngầm bị suy giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt hay phục vụ sản xuất;
  • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh; kinh tế tuần hoàn; phát triển kinh tế biển theo ứng dụng biến đổi khí hậu;
  • Ứng dụng công nghệ tiên tiến và giải pháp phù hợp để chế biến bảo quản, đa dạng mặt hàng nông – lâm – nghiệp, thủy hải sản, góp phần xây dựng các thương hiệu cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực quốc gia,…
  • Ứng dụng các thành tựu KH&CN mới, hiện đại trong phòng và chuẩn đoán, điều trị một số bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính phổ biến trên địa bàn tỉnh, các bệnh mới phát sinh. Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền.
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: https://sokhcn.camau.gov.vn/wps/portal và tải Công văn: 1. Thông báo 12081.TB 29.SKHCN Mẫu đề xuất: Mẫu phiếu đễ xuất Cà Mau
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Đăng ký đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 17g:00 ngày 24/08/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.