Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2022 – 2023

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Công văn số 05/ĐHQG-KHCN ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Công văn 1516/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023 của tỉnh An Giang. Một số hướng đề xuất ưu tiên, tập trung:

– Tiềm năng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho các vùng sinh thái đặc thù của tỉnh An Giang.

– Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh An Giang.

– Nghiên cứu sản xuất giống chất lượng cao phục vụ chương trình xây dựng thương hiệu rau màu và cây ăn trái tỉnh An Giang.

– Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng, kết hợp chế biến đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh An Giang như: lúa – nếp, rau màu, nấm, dược liệu, cây ăn quả; heo, bò; trứng gia cầm; cá tra, cá lóc, tôm càng xanh toàn đực,…

 – Ứng dụng các thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 nâng cao năng lực quản lý, sản xuất và minh bạch sản phẩm hàng hóa tỉnh An Giang.

– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh An Giang;

– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong tổ chức giảng dạy, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh An Giang;

– Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

– Nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, định hướng xây dựng và phát triển công nghiệp nông thôn gắn kết với công nghiệp tập trung và phát triển du lịch.

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: http://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/#gsc.tab=0 và tải Công văn: 1_Công Văn và Các biểu mẫu: 2_Mẫu_11_1_2022

Hồ sơ đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 20/02/2022

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.