Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2025

                                                                                      Thông báo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Thông báo số 807/ĐHQG-KHCN ngày 09 tháng 5 năm 2024  vê việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2025 và Thông báo số 36/TB-SKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2024 về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Sóc Trăng năm 2025. 

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2025 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh. 

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2025 sẽ tập trung vào các nội dung thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025; đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 2020 – 2025 (liên quan đến phát triển toàn diện nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển kinh tế số;…):

– Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới. Khảo nghiệm, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật giống lúa đặc sản, cây ăn trái có chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm nông sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

– Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến thủy sản và trái cây là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương. Nghiên cứu thiết lập mô hình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

– Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, thu gom xử lý chất thải sản xuất, sinh hoạt, chất thải làng nghề; các sản phẩm, công nghiệp phụ trợ; giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và giải pháp về quy hoạch và quản lý đô thị thông minh (quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, hệ thống cảnh báo sớm và các lĩnh vực khác), tiện ích đô thị thông minh. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tổng thể về y tế của tỉnh; Sử dụng dữ liệu lớn để phân tích tình hình dịch bệnh, phòng chống dịch và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng mô hình phân xưởng sản xuất thông minh, trang trại thông minh trong từng khâu, từng công đoạn sản xuất và phân phối tương xứng với qui mô và phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao các công nghệ tiên tiến; tích hợp công nghệ tự động hóa, công nghệ số và các công nghệ tiên tiến để phát triển các mô hình nuôi trồng và chế biến thủy sản, canh tác lúa đặc sản, cây ăn trái; quản trị doanh nghiệp thông minh, hiện đại.

– Ứng dụng tiến bộ KH&CN, nhất là công nghệ số trong quản lý, điều hành công việc; sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ trong kết nối nhà sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu, xây dựng hệ thống sàn nông sản, chuỗi cung ứng (ưu tiên cho doanh nghiệp đầu tư chế biến và bảo quản trái cây, hành tím, củ cải, ớt, sản phẩm thủy sản, lúa gạo, thịt gia súc, gia cầm; sản xuất giống, nuôi thủy sản nước ngọt, tôm nước lợ…).

– Nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử và các loại hình văn hoá văn nghệ dân gian của Sóc Trăng. Nghiên cứu, xây dựng, khai thác, phát triển các mô hình du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội tại các điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia, cấp tỉnh kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong hoạt động du lịch; phát triển du lịch sinh thái kết hợp với phát triển điện gió, du lịch biển,… góp phần phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng.

– Các nhiệm vụ nhằm quản lý, phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;quản lý, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh, của các địa phương; đào tạo, nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ; các nhiệm vụ triển khai chủ trương, chính sách về phát triển lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh.

– Nghiên cứu những vấn đề bức xúc liên quan đến các ngành, địa phương để làm cơ sở đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm triển khai quy hoạch tỉnh, quy hoạch các địa phương. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp đào tạo nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu một số ngành nghề trong các khu, cụm công nghiệp và dịch vụ phục vụ sự phát triển của tỉnh đã được xác định cho những năm sau.

– Nghiên cứu lịch sử truyền thống của một số ngành, tổ chức chính trị – xã hội và lịch sử truyền thống cách mạng lực lượng vũ trang nhân dân từ sau năm 1975 đến nay; Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh sau tái lập tỉnh từ năm 1992 đến nay (trên từng lĩnh vực cụ thể về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị).

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://sokhcn.soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=sokhcn&sid=1285&pageid=31787  Công văn: Công văn và Mẫu đề xuất: Mẫu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

Thời hạn:

– Đối với đề xuất các nhiệm vụ năm 2025: thời hạn trước 9h00 ngày 26/5/2024.

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                            ThS. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79