Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Kon Tum 2022

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 113/TB-SKHCN ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (Bổ sung).

Một số hướng đề xuất ưu tiên, tập trung:

Tập trung ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; các ngành nghề chế biến nông lâm sản, dược liệu; thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC), sản xuất hàng hóa; xử lý môi trường; chăm sóc sức khỏe Nhân dân,.. theo hướng hiện đại, hiệu quả cao trên một số lĩnh vực:

a) Lĩnh vực nông nghiệp

– Nghiên cứu, đánh giá tính thích nghi của một số cây trồng (dược liệu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp..) phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở rộng diện tích sản xuất.

– Nghiên cứu, chọn tạo các giống cây  trồng, vật nuôi chủ lực, có giá trị, nhất là các loại cây dược liệu, cà phê, cao su, rau hoa, giống cỏ, cây ăn quả, gia súc, thủy sản cá nước ngọt,… phù hợp với các vùng sinh thái để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp. 

 – Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng, vật nuôi; chuyển giao, ứng dụng các sản phẩm sinh học trong trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh hại, xử lý môi trường, sơ chế, bảo quản nông sản,…

– Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, mô hình chăn nuôi ứng dụng CNC,..

– Tuyển chọn, bổ sung danh mục các loài dược liệu, cây trồng lâm nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả; nghiên cứu, ứng dụng các mô hình trồng cây dược liệu, mô hình chăn nuôi,… tạo sinh kế cho người dân.

– Chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong canh tác, phòng trừ sâu bệnh hại để nâng cao hiệu quả sản xuất đối với các loại cây trồng chủ lực của tỉnh.

– Chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình theo hướng tổ chức liên kết chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực, có giá trị, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

– Điều tra, thu thập, đánh giá, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen quý, hiếm, có giá trị cao về kinh tế, khoa học, y dược, môi trường góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

– Xác lập và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc thù, có lợi thế của tỉnh.

b) Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

– Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ mới trong sản xuất phân bón, thức ăn gia súc, thủy sản,…

– Chuyển giao, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong các lĩnh vực: nông nghiệp; chính quyền điện tử; quản lý hạ tầng đô thị, giao thông; quản lý thiên tai; quản lý tài nguyên rừng, đất đai, nước, sinh vật; quản lý du lịch, thương mại, dịch vụ, an ninh, quốc phòng…

– Chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến dược liệu, nông lâm sản; phát triển năng lượng tái tạo; sản xuất vật liệu mới; công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường… trên địa bàn tỉnh.

c) Lĩnh vực y – dược

– Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới, hiện đại trong phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh; Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị bệnh kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền.

– Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thức uống bổ dưỡng,.. từ các loài dược liệu của tỉnh.

– Nghiên cứu, ứng dụng các khoa học và công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

d) Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

– Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn về tiềm năng, lợi thế và thách thức đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Kon Tum, đề xuất giải pháp cụ thể phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao CNC gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

– Nghiên cứu, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để xử lý hiệu quả một số vấn đề xã hội; vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội…

– Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

– Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, mô hình du lịch của tỉnh gắn với khu vực tam giác phát triển và các địa phương trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây.

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: và Công văn:http://skhcn.kontum.gov.vn/ 1_Công văn đề xuất đặt hàng và Biểu mẫu: 2_Phiếu đề xuất nhiệm vụ 2022

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 24/02/2022

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.