Thế lưỡng nan của nhà cải tiến (The Innovators’ Dilemma)

Tác giả: Clayton M. Christensen

Đây là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn trong giới khởi nghiệp . Cuốn sách được xếp thứ 3 trong mảng sách về chiến lược trong “the 100 best Business Books of all time” của hai tác giả Jack Covert và Tood Sattersten.

Trong cuốn sách này, giáo sư quản trị kinh doanh tại Harvard , Clayton M.Christensen  đã nêu ra rằng những công ty hàng đầu có thể làm mọi thứ đúng nhưng vẫn có thể thất bại, mất đi vị trí dẫn đầu thị trường hoặc tệ hơn, biết mất khỏi thị trường. Tác giả đặt ra vấn đề: những quyết định ban quản trị đưa ra mà quyết định sự thành công của công ty cũng chính là lý do tại sao họ đánh mất vị thí đứng đầu – đó là thế tiến thoá lưỡng nan của các nhà cải tiến.

Viết về thất bạn của các công ty hàng đầu trong một số ngành khi họ đối mặt sự thay đổi của thị trường và công nghệ, cuốn sách phân tích rõ những khó khăn và nghịch cảnh mà startup phải đối diện. Đặc biệt đối với những startup lấy đổi mới , đột phá ( Breakthrough/ Disruptive) làm nền tảng. Bằng việc chỉ ra những nghịch cảnh đó, tác giả đưa ra những lời khuyên giúp doanh nghiệp nhắm tránh việc xảy ra trường hợp như vậy.

Xem thêm tại: >Đây<