Tây Ninh – Thông báo về chương trình Nông thôn và Miền núi năm 2022

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 17/TB-SKHCN của Sở KHCN Tây Ninh ngày 15 tháng 03 năm 2021 về việc  đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu từ năm 2022.  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện năm 2022: 

  1. Ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN thông qua các mô hình cụ thể phù hợp các mô hình cụ thể phù hợp vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số.
  2. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi và vùng dân tộc. 
  3. Xây dựng tài liệu dữ liệu về các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật.
– Thông báo số 17/TB-KHCN ngày 15/3/2021 vv Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021: Đính kèm 1.Công văn 17 SKHCN Tây Ninh
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website http://sokhcn.tayninh.gov.vn  và tải tại đây.
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 30/04/2020

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79;