Sóc Trăng – Thông báo gia hạn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án năm 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 430/ĐHQG-KHCN của Sở KHCN Sóc Trăng ngày 26 tháng 03 năm 2021 về việc gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án năm 2021 tỉnh Sóc Trăng.  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh, liên kết chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cho Hợp tác xã, doanh nghiệp”.

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website https://sokhcn.soctrang.gov.vn/ và tải mẫu tại đây.
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 26/04/2020

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79;