Sóc Trăng – Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Công văn số 828/ĐHQG-KHCN ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 377/SKHCN-QKH ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022:

  • Các giải pháp trong lĩnh vực xây dựng nông nghiệp, nông thôn mới;
  • Giải pháp khoa học trọng lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ;
  • Giải pháp khoa học trong lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân;
  • Giải pháp khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;
  • Giải pháp quốc phòng an ninh.
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: https://skhcn.vinhlong.gov.vn/portal/wpskhcn/wps/page/index.cpx và tải:Công văn 470Mẫu 2021
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 11/06/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.