HƯỚNG DẪN VÀ QUY TẮC BÌNH CHỌN

Thời gian: 12:00 PM ngày 22/5 – 12:00 PM ngày 24/5 (48 tiếng)
 
Cách thức bình chọn:
– Bước 1: Truy cập vào website https://citt.hcmiu.edu.vn/sdd2024-binh-chon-top-8/
– Bước 2: Click vào từng dự án để đọc thông tin;
– Bước 3: Click “Bình chọn tại đây”;
– Bước 4: Cửa sổ bình chọn xuất hiện, click “Bình chọn với email” hoặc “Đăng nhập bằng tài khoản Google” và thực hiện theo hướng dẫn;
– Bước 5: Kiểm tra hộp mail và nhấp vào link được gửi để bình chọn;
– Bước 6: Nhấn vào ô “Bình chọn” và chọn “” để hoàn tất thao tác bình chọn.
 
Lưu ý:
– Mỗi email cho phép 1 lần bình chọn cho 1 dự án bất kỳ và được bình chọn cho nhiều dự án cùng lúc.
– Cách tính điểm: Mỗi lượt bình chọn tương ứng 1 điểm.
– Dự án có lượt bình chọn cao nhất đạt giải “Dự án được khán giả yêu thích” (500.000 VND)