TEAM 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

THÔNG TIN CHUNG

        ✨ Lĩnh vực: Thực phẩm 

        Dự án thuộc Khoa/Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

        ✨ Cố vấn kỹ thuật:PGS.TS. Lê Ngọc Liễu – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

        ✨ Cố vấn kinh doanh: (Anh) Bùi Thăng Long – Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Đạt Foods.

MÔ TẢ DỰ ÁN

        ✨ Lĩnh vực: Thực phẩm 

        Dự án thuộc Khoa/Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

        ✨ Cố vấn kỹ thuật:PGS.TS. Lê Ngọc Liễu – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

        ✨ Cố vấn kinh doanh: (Anh) Bùi Thăng Long – Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Đạt Foods.

THỰC HIỆN SDG(s)

        ✨ Lĩnh vực: Thực phẩm 

        Dự án thuộc Khoa/Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

        ✨ Cố vấn kỹ thuật:PGS.TS. Lê Ngọc Liễu – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

        ✨ Cố vấn kinh doanh: (Anh) Bùi Thăng Long – Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Đạt Foods.

THÀNH TỰU TRƯỚC ĐÂY

        ✨ Lĩnh vực: Thực phẩm 

        Dự án thuộc Khoa/Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

        ✨ Cố vấn kỹ thuật:PGS.TS. Lê Ngọc Liễu – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

        ✨ Cố vấn kinh doanh: (Anh) Bùi Thăng Long – Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Đạt Foods.

THÀNH VIÊN DỰ ÁN

STT

Họ tên

Khoa/Bộ môn

Nhiệm vụ trong dự án

1

Đinh Huỳnh Anh

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu khách hàng, thuyết trình dự án.

2

Nguyễn Yến Ngọc

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu đối thủ, thiết kế slide, edit video.

3

Trần Dương Minh Thư

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing, kế hoạch tài chính, thiết kế bao bì.

VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

        ✨ Lĩnh vực: Thực phẩm 

        Dự án thuộc Khoa/Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

        ✨ Cố vấn kỹ thuật:PGS.TS. Lê Ngọc Liễu – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

        ✨ Cố vấn kinh doanh: (Anh) Bùi Thăng Long – Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Đạt Foods.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

        ✨ Lĩnh vực: Thực phẩm 

        Dự án thuộc Khoa/Bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm

        ✨ Cố vấn kỹ thuật:PGS.TS. Lê Ngọc Liễu – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

        ✨ Cố vấn kinh doanh: (Anh) Bùi Thăng Long – Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Đạt Foods.

CÁC DỰ ÁN KHÁC