HƯỚNG DẪN VÀ QUY TẮC BÌNH CHỌN

  HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN:
  – Bước 1: Truy cập https://citt.hcmiu.edu.vn/binh-chon-sdd2023/ và Chọn vào hình dự án để đọc thông tin;
  – Bước 2: Chọn 01 dự án mà bạn yêu thích tại phần bình chọn ở cuối trang
  – Bước 3: Chọn “Type your email to verify“, nhập email và nhấn enter (không chọn Sign in);
  – Bước 4: Mở email lấy passcode là 6 chữ số và nhập passcode theo yêu cầu.
  – Bước 5: Màn hình hiển thị (Cám ơn bạn tham gia bình chọn “Dự án được yêu thích nhất”) là bạn đã bình chọn thành công. Nhấn “Next” đến trang cuối để xem kết quả bình chọn được cập nhật theo thực tế.
  *** Lưu ý: Mỗi email được bình chọn tối đa 3 lần (cho cùng 01 dự án hoặc cho 03 dự án khác nhau).

  QUY TẮC BÌNH CHỌN:
  – Mỗi bình chọn được tính 01 điểm;
  – Đội có điểm bình chọn cao nhất được 10 điểm và giảm dần theo thứ tự. Trường hợp 2 đội đồng điểm thì đội kế tiếp giảm 2 điểm;
  – “Giải phụ dự án được yêu thích nhất” dựa trên tổng bình chọn website (23/5-25/5) và bình chọn sản phẩm demo (ngày 24/5);
  – Giải phụ này không ảnh hưởng kết quả chung cuộc.