F

TÁI CHẾ PHỤ PHẨM CHẾ BIẾN THÀNH PHÂN HỮU CƠ

THÔNG TIN CHUNG:

        ✨ Lĩnh vực: Môi Trường 

        Dự án thuộc Khoa/Bộ môn: Khoa QTKD + Khoa CNSH + Khoa KTYS + Khoa KT & QL Công nghiệp

        ✨ Cố vấn kỹ thuật:TS. Nguyễn Thị Hoàng Hải – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

        ✨ Cố vấn kinh doanh:ThS. Nguyễn Thị Hồng Ân – Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

MÔ TẢ DỰ ÁN:

Dự án “F” được thành lập với mục đích giúp mọi người có cái nhìn trực diện hơn về việc giảm thiểu lượng rác thải trong cuộc sống. Thông qua hoạt động thu gom phụ phẩm trong quá trình chế biến là bã trà từ đó sản xuất ra phân vi sinh. Từ sản phẩm có được sẽ phối trộn với đất để cung cấp cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu hoặc sử dụng để cải tạo các loại đất trồng. Bên cạnh đó, “F” còn mong muốn xây dựng một cộng đồng sống và sẵn sàng hành động vì môi trường dựa trên các chiến dịch xanh do “F” hoặc các đơn vị hợp tác tổ chức trong tương lai. Với các hoạt động mang ý nghĩa tích cực trên, “F” hi vọng sẽ giúp mọi người có thêm nhiều kiến thức trong việc tái chế rác và kiểm soát lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày một cách hiệu quả hơn

THỰC HIỆN SDG(s):

Nhóm “F” chúng tôi đã nhắm đến mục tiêu phát triển bền vững số 12. Đó là, tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm. Cụ thể là:

+ Mục số 12.3: Đến năm 2030, giảm một nửa chất thải thực phẩm toàn cầu trên đầu người ở cấp độ bán lẻ và tiêu dùng, giảm tổn thất thực phẩm dọc theo chuỗi sản xuất và cung ứng, bao gồm cả tổn thất sau thu hoạch.

+ Mục số 12.5: Đến năm 2030, giảm đáng kể việc tạo ra chất thải bằng cách ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng

THÀNH TỰU TRƯỚC ĐÂY (nếu có)

KHÔNG

THÀNH VIÊN DỰ ÁN:

STT

Họ tên

Khoa/Bộ môn

Nhiệm vụ trong dự án

1

Nguyễn Thiên Hải

Công Nghệ Sinh Học

Phụ Trách Quản Lý Công Việc Nhóm Và Làm Việc Vặt

2

Vũ Thị Thu Ngân

Kỹ Thuật Quản Lý Công Nghiệp

Phụ Trách Kênh Phân Phối Sản Phẩm, Hỗ Trợ Lên Kế Hoạch Truyền Thông Và Hỗ Trợ Thiết Kế Các Ấn Phẩm Truyền Thông.

3

Phạm Quỳnh Trân

Quản Trị Kinh Doanh

Phụ Trách Nghiên Cứu Thị Trường

4

Nguyễn Hồng Chương Anh

Quản trị Kinh Doanh

Phụ Trách Bảng Tài Chính Và Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông

5

Trần Đức Duy

Kỹ Thuật Y Sinh

Hỗ trợ Bảng Tài Chính và Phụ trách Khâu Sản Xuất Sản Phẩm

 VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN:

 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

 BÌNH CHỌN:

Powered by Poll Maker