Quảng Ngãi– Thông báo vv đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 1640/TB-SKHCN của Sở KHCN Quảng Ngãi ngày 29 tháng 01 năm 2021 Vv kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022.   

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Một số hướng đề tài nghiên cứu (chi tiết công văn đính kèm): 

Ưu tiên lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành: Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch; ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển du lịch; phát triển kinh tế biển; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững ở miền núi; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phục vụ cải cách hành chính; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh. Ưu tiên các đề tài, dự án KHCN xác lập được liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của việc nghiên cứu, phát triển, chuyển giao ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ nguồn lực và trách nhiệm giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. 

– Thông báo số 1640/TB-KHCN về việc Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021: Đính kèm: Thông báo đặt hàng Quảng Ngãi 2021
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: https://admin.quangngai.gov.vn/ và tải tại đây: Biểu mẫu.
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 10/05/2020

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                     Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79;