QĐ số 19/2016/QĐ-UBND về ban hành định mức xây dựng dự toán đề tài KHCN

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum về ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Download: Quyết định số 19 năm 2016 quyết định tại đây.