Phòng thí nghiệm Y sinh – Sinh học Phân tử

Phòng thí nhgiệm Công nghệ sinh học Y sinh – Sinh học Phân tử được đầu tư khoảng 5.1 tỷ đồng, diện tích 90m2 và đưa vào sử dụng từ năm 2010. Phòng thí nghiệm được sử dụng để giảng dạy thực hành 5 môn học cơ sở ngành và chuyên ngành cho bậc đại học:

 • Công nghệ sinh học Phân tử
 • Chẩn đoán phân tử
 • Công nghệ sinh học Protein
 • Miễn dịch học
 • Di truyền trong y học

Và 2 môn học thực hành bậc cao học:

 • Miễn dịch học phân tử
 • Kỹ thuật di truyền

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật di truyền, chẩn đoán phân tử các bệnh di truyền, biomarker….

Thông tin chi tiết:

 • Phòng: LA1. 702
 • Quản lý phòng thí nghiệm: Nghiên cứu viên- Đoàn Thị Thanh Vinh (kiêm nhiệm)
 • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: 3339)
 • Danh sách thiết bị hiện có tại phòng thí nghiệm: Download
spacerMột vài thiết bị trong ptn

Bộ điện di miniHệ thống chụp ảnh gel điện diMáy đọc elisaPCR GradientTủ ấm lai phân tử