Phòng thí nghiệm Vi sinh- Vệ sinh an toàn thực phẩm

Phòng thí nghiệm Vi sinh – Vệ sinh an toàn thực phẩm được đầu tư 02 tỷ đồng với diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2015. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho các môn học cơ sở ngành và các nghiên cứu chuyên sâu về phân tích vi sinh thực phẩm và đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm. Các môn học được thực hành tại phòng thí nghiệm này gồm:

  • Vi sinh thực phẩm;
  • Phân tích vi sinh thực phẩm;
  •  Công nghệ enzyme và lên men;
  • Công nghệ đồ uống

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp.


 Thông tin chi tiết: 

  • Phòng: LA1. 602
  • Quản lý phòng thí nghiệm: Kỹ thuật viên – Trần Thị Yến Nhi
  • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: 3343)
  • Danh sách thiết bị hiện có tại ptn: Download