Phòng thí nghiệm Tái biệt hóa Tế bào

Phòng thí nghiệm tái biệt hóa tế bào được đầu tư 10 tỷ đồng, diện tích, diện tích 90m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm tháng 08/2016. Phòng thí nghiệm Tái biệt hóa Tế bào được xây dựng phục vụ mục đích nghiên cứu. Phòng thí nghiệm phục vụ, hỗ trợ các nghiên cứu của sinh viên cao học làm đề tài tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên, nhóm nghiên cứu từ các dự án trong và ngoài nước về các lĩnh vực:

 • Y sinh học
 • Tái tạo cơ quan sinh học ở người
 • Phương pháp trị liệu bằng tế bào gốc
 • Tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao
 • Bảo tồn gen
 • Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
 • Chẩn đoán di truyền tiền cấy phôi


Thông tin chi tiết:

 • Phòng: LA1. 710
 • Quản lý phòng thí nghiệm: Giảng viên- PSG.TS Nguyễn Văn Thuận (kiêm nhiệm)
 • Số điện thọai: (+84) 8 37244270 (ext: 3228 )
 • Link: http://crl.bio.hcmiu.edu.vn/