Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Thực Phẩm

Phòng thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm được đầu tư 4,2 tỷ với diện tích 91.2m2 và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2012. Mục tiêu của phòng thí nghiệm là nhằm đáp ứng các bài thực hành cho 03 môn học cơ sở ngành gồm:

  • Phân tích thực phẩm
  • Kỹ thuật thực phẩm 1
  • Kỹ thuật thực phẩm 2.
  • Và phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về phân tích chất lượng thực phẩm từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, kiểm tra và đánh giá các quá trình kỹ thuật thực phẩm, …

Thông tin chi tiết:

  • Phòng: LA1. 101A
  • Quản lý phòng thí nghiệm: Kỹ thuật viên- Trịnh Thị Ngọc Huyền
  • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: 3710)
  • Danh sách thiết bị hiện có tại ptn: Download