Phòng thí nghiệm Hóa Sinh Ứng Dụng

Phòng thí nghiệm hóa sinh ứng dụng được đầu tư 04 tỷ đồng, diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2010. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho các môn học cơ sở ngành và các nghiên cứu chuyên sâu về: 

 • Hóa thực nghiệm
 • Hóa sinh
 • Hóa phân tích
 • Hóa sinh nâng cao
 • Hóa phân tích đại cương
 • Thiết bị hóa phân tích
 • Hóa dược
 • Hóa vô cơ
 • Hóa hữu cơ.

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về hóa sinh.


Thông tin chi tiết: 

 • Phòng: LA1. 502
 • Quản lý phòng thí nghiệm: Kỹ thuật viên – Nguyễn Trần Phương Uyên
 • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: 3347)
 • Danh sách thiết bị hiện có tại ptn: Download