Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực vật

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực vật được đầu tư 1.7 tỷ đồng, diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2015. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy về các công nghệ nuối cấy mô, tế bào thực vật. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực vật là nơi dạy thực hành của các môn cơ sở ngành gồm:

  • Sinh học đại cương
  • Kỹ Thuật trong Công nghệ Sinh học thực vật. 

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về các công nghệ tiên tiến trong nuôi cấy mô, tế bào thực vật. Các lĩnh vực nghiên cứu:

  • Các ứng dụng nghiên cứu của công nghệ chuyển đổi gen trong việc biến đổi thực vật
  • Phát triển công nghệ tế bào: Công nghệ tiên tiến trông nuôi cấy cây trồng và nhân giống với quy mô công nghiệp và sản xuất sinh khối của cây thuốc quý hiếm có giá trị cho ngành công nghiệp dược phẩm.

Thông tin chi tiết:

  • Phòng: LA1. 709
  • Quản lý phòng thí nghiệm: Kỹ thuật viên- Bùi Thanh Hòa
  • Số điện thọai: (+84) 8 37244270 (ext: )
  • Danh sách thiết bị hiện có tại ptn: Download