Phòng thí nghiệm Bảo Quản Thực Phẩm

Phòng thí nghiệm Bảo Quản Thực Phẩm được đầu tư 01 tỷ đồng với diện tích 90m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2016. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy về các công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Hiện nay phòng thí nghiệm bảo quản thực phẩm đáp ứng các yêu cầu cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về các công nghệ tiên tiến trong bảo quản sau thu hoạch.

Thông tin chi tiết: 

  • Phòng:
  • Quản lý phòng thí nghiệm: Trợ giảng – Huỳnh Kỳ Nhã (kiêm nhiệm)
  • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: )
  • Danh sách thiết bị hiện có tại ptn: Download