Ninh Thuận – Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Công văn số 276/SKHCN-QKH của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc đề án công nghệ sinh học nông nghiệp và Công văn số 2217/BNN-KHCN về việc thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc đề án Công nghệ sinh học nông nghiệp.

– Thông báo số 276/SKHCN-QKH ngày 28/04/2021 vv Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Ninh Thuận: Đính kèm:  1.CV Ninh Thuan

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website http://www.ninhthuan.gov.vn/  và tải:2-Mau-A1_Mau ĐHQG
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.