Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cảm biến đo mực nước, bộ lưu trữ dữ liệu và hệ thống thu thập dữ liệu tự động qua mạng 3G/GPRS

Tháng 10/2016, đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cảm biến đo mực nước, bộ lưu trữ dữ liệu và hệ thống thu thập dữ liệu tự động qua mạng 3G/ GPRS cho trạm quan trắc thủy văn Tân Uyên, Bình Dương” đã được ký kết giữa trường Đại học Quốc tế và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương do PGS. TS. Nguyễn Tuấn Đức làm chủ nhiệm đề tài. 
Mục tiêu của đề tài là: 
– Thiết kế và chế tạo phần cứng điện tử trạm quan trắc thủy văn bao gồm cảm biến đo mực nước và bộ lưu dữ liệu tự động giám sát mực nước sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng cho phép trạm có thể hoạt động liên tục trong 02 ngày khi có sự cố mất nguồn cấp điện. 
– Nghiên cứu và chế tạo hoàn chỉnh phần cứng mạng thu thập dữ liệu tự động qua GPRS/ 3G với cấu hình mạng linh động, nhằm truyền thông tin thủy văn liên tục về trung tâm giám sát. 
– Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu tự động nhằm thu thập dữ liệu từ trạm quan trắc thủy văn, quản lý trạm quan trắc và chia sẻ dữ liệu dễ dàng qua kết nối Internet với các cơ quan chức năng, trung tâm nghiên cứu và các nhà khoa học. 
Ứng dụng của đề tài: 
– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng không dây GPRS/ 3G cho lĩnh vực quan trắc môi trường. 
– Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về mạng không dây giám sát mực nước sông, kênh rạch tự động, tình trạng thủy văn, nhằm ứng phó và giảm tác động của biến đổi khí hậu.
– Tạo điều kiện để triển khai các giải pháp để hạn chế tác động bất thường của môi trường thủy văn, của biến đổi khí hậu.


Thiết bị công nghệ mạng không dây GPRS/3G