Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị thực hiện đề tài: Trường đại học Quốc tế

Chủ nghiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Văn Hùng – Khoa Công nghệ Sinh học

ĐT cơ quan: 028-37244270-Ext: 3890                        Email: pvhung@hcmiu.edu.vn

Mục tiêu chung của đề tài:

– Nghiên cứu và chuyển giao quy trình sản xuất bột khoai lang tím và tinh bột khoai lang

Mục tiêu cụ thể:

– Nghiên cứu các thông số công nghệ trong sản xuất sản phẩm bột khoai lang tím ăn liền.

– Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột khoai lang tím ăn liền

– Nghiên cứu các thông số công nghệ trong sản xuất tinh bột khoai lang có hỗ trợ enzyme

– Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tinh bột khoai lang

– Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hiệu quả công nghệ

– Đào tạo chuyển giao công nghệ