Hệ thống giám sát cảnh báo cháy rừng thời gian thực ứng dụng cảnh báo không dây

Cơ quan quản lý đề tài: Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng – Huyện Đắk Hà

Đơn vị thực hiện đề tài: Trường Đại học Quốc Tế

Chủ Nhiệm Đề Tài: ThS. Võ Minh Thạnh – Khoa Điện Tử Viễn Thông

ĐT cơ quan: 028-37244270-Ext: 3330

Email: vmthanh@hcmiu.edu.vn

Hợp Đồng có hiệu lực 14 tháng để từ ngày ký hợp đồng, từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu phát triển và triển khai thực tế hệ thống giám sát và dự báo cháy rừng ứng dụng công nghệ mạng cảm biến không dây. Hệ thống giám sát này bao gồm 20node/trạm quan trắc (có thể mở rộng lên hàng trăm trạm) được phân bố rải rác trên một khu vực rộng của khu rừng cần giám sát, các trạm kết nối với nhau theo mô hình mạng cảm biến không dây và có thể giám sát thời gian thực các thông số có liên quan đến nguy cơ cháy rừng như nhiệt độ, độ ẩm…và truyền các dữ liệu này về máy tính trung tâm. Dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích và quản lý bởi trung tâm giám sát và cảnh báo cháy rừng. Hệ thống sẽ đánh giá nguy cơ cháy rừng. Các kết quả phân tích sau đó sẽ được gởi đến các bộ phận có liên quan để có những quyết định phòng cháy và ứng phó kịp thời.

Thiết bị cảnh báo cháy rừng tại phòng thí nghiệm Đại học Quốc tế

Thiết bị và hệ thống cảnh báo cháy rừng (lắp thực địa)