Nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sớm lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Hà – Kon Tum

Cơ quan quản lý đề tài: Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng-Huyện Đắk Hà 
Đơn vị thực hiện đề tài: Trường Đại học Quốc Tế 
Chủ Nhiệm Đề Tài: TS. Võ Tấn Phước – Khoa Điện Tử Viễn Thông 
ĐT cơ quan: 028-37244270-Ext: 3330 
Email: vtphuoc@hcmiu.edu.vn 
Hợp Đồng có hiệu lực 14 tháng để từ ngày ký hợp đồng, từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016.

Thiết bị cảnh báo lũ

Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sớm lũ quét cho khu vực sông, suối trên địa bàn xã ĐăkPxi huyện Đăk Hà. Hệ thống gồm 3 trạm cảnh báo kết nối về trung tâm bằng công nghệ mạng cảm biến không dây thông suốt. Mỗi trạm có thể đo lượng mưa trong một khu vực hoặc mực nước trên sông Đăk Pxi thuộc huyện Đăk Hà. Số liệu về lượng mưa và mực nước được gửi đến máy tính trung tâm đặt tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum. Tại đây, dữ liệu khí tượng được xử lý, phân tích bằng phần mềm hỗ trợ ra quyết định giúp các dự báo viên có thể dự toán tình hình mưa lũ và ra quyết định báo động theo nhiều cấp khi có khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn huyện Đăk Hà. Các trạm có thể hoạt động bằng điện lưới hoặc điện năng lượng mặt trời và có thể lắp đặt ở bất cứ địa điểm nào phục vụ cho công tác giám sát và đo đạc. Ngoài chức năng cảnh báo lũ quét, các số liệu về lượng mưa và mực nước hồ chứa thượng nguồn thu được trong nhiều năm sẽ được các nhà khoa học sử dụng làm cơ sở cho các nghiên cứu có liên quan đến đánh giá tác động biến đổi khí hậu.