Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm khoai lang – Vĩnh Long

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 
Đơn vị thực hiện đề tài: Trường đại học Quốc tế 
Chủ nghiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Thanh Phong – Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 
ĐT cơ quan: 028-37244270-Ext: 3215 
Email: htphong@hcmiu.edu.vn

Mục tiêu của đề tài:

– Đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ khoai lang và các sản phẩm khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long. 
– Phân tích và đánh giá các kênh phân phối trong và ngoài nước. 
– Xác định các tiêu chí chất lượng, quy trình đảm bảo chất lượng cho sản phẩm trồng thỏa mãn yêu cầu của nhà sản xuất, phân phối, tiêu thụ. 
– Quy hoạch vùng trồng khoai lang, nhà kho, trung tâm phân phối. 
– Xây dựng, kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang và mô hình thực nghiệm tại huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.