Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Đơn vị thực hiện đề tài: Trường đại học Quốc tế

Chủ nghiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Thanh Phong – Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

ĐT cơ quan: 08-37244270-Ext: 3215                        Email: htphong@hcmiu.edu.vn

Mục tiêu của đề tài:

– Đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ khoai lang và các sản phẩm khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long.

– Phân tích và đánh giá các kênh phân phối trong và ngoài nước.

– Xác định các tiêu chí chất lượng, quy trình đảm bảo chất lượng cho sản phẩm trồng thỏa mãn yêu cầu của nhà sản xuất, phân phối, tiêu thụ.

– Quy hoạch vùng trồng khoai lang, nhà kho, trung tâm phân phối

– Xây dựng, kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang và mô hình thực nghiệm tại huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long