Nghiệm thu đề tài Tây Ninh

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI TỈNH TÂY NINH

Ngày 20/3/2019, tại Sở KHCN tỉnh Tây Ninh đã diễn ra buổi họp hội đồng nghiệm thu đề tài: “Định hướng đầu tư trên cơ sở phân khúc khách hàng cho di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) do TS. Bùi Quang Thông (Khoa QTKD) làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện trong 18 tháng, từ tháng 7/2017 đến tháng 01/2019 đã đáp ứng được các tiêu chí ban đầu và các sản phẩm đề ra:

Một là, giúp Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tỉnh Tây  Ninh xác định rõ:

– Các lợi ích mong đợi, mức độ ưu tiên  các lợi ích  mong đợi, mức độ hài lòng đối với các lợi ích mong đợi của khách tham quan đối với khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

– Các nhóm khách tham quan khác nhau với các tổ hợp lợi ích mong đợi khác nhau và các vấn đề không tương thích (nếu có) giữa lợi ích mong đợi và sự hài lòng của các nhóm khách tham quan.

– Các nhóm khách hàng cần ưu tiên tiếp cận cho khu di tích.

– Các định hướng đầu tư khu di tích phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên đề xuất trên.

– Hệ thống nhận diện hình ảnh rõ ràng, nhất quán thể hiện được giá trị cốt lõi của khu di tích.

– Giúp UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, và các cơ quan, ban ngành liên quan…ứng dụng phương pháp nghiên cứu của đề tài này vào việc phân khúc khách hàng  và đề ra các giải pháp đầu tư phát triển, quảng bá cho các khu di tích khác của tỉnh.

Hai là, tổ chức hội thảo báo cáo kết quả và chia sẻ phương pháp phân khúc  khách hàng và phương pháp xây dựng hệ thống hình ảnh nhận diện cho các cán bộ quản lý nhà nước tại tỉnh Tây Ninh có công việc liên quan đến quản lý và phát triển du lịch.

TS. Bùi Quang Thông báo cáo nghiệm thu đề tài tỉnh Tây Ninh