Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm” của PGS.TS. Phạm Văn Hùng

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỚI TỈNH ĐỒNG THÁP CẤP CƠ SỞ

 Đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm” do PGS.TS Phạm Văn Hùng làm chủ nhiệm được thực hiện từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2019.

Đây là đề tài nghiên cứu ứng dụng nhằm đưa ra các quy trình công nghệ hiện đại và tối ưu để các doanh nghiệp, làng nghề vận hành trong việc sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm. Đề tài đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Bích Chi, giúp công ty hạ chi phí giá thành và nâng cao chất lượng thành phẩm, tạo hướng đi mới cho khoai lang tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 27/5/2019, tại Trường Đại học Quốc tế đã diễn ra buổi họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài với sự có mặt của các chuyên gia ngành Công nghệ thực phẩm. Hội đồng đã đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng đề tài trước khi được nghiệm thu cấp tỉnh.

PGS.TS. Phạm Văn Hùng báo cáo đề tài cấp cơ sở tại Đại hoc Quốc Tế (Photo by Hạnh)