Nghiệm thu đề án: “Phát triển mạng lưới logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn 2030″

Chiều ngày 14/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu cấp thành phố đề án “Phát triển mạng lưới logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do PGS.TS. Hồ Thanh Phong làm chủ nhiệm; Đại học Quốc tế làm chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu. 

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng mạng lưới logistics (hệ thống kho vận chuyển thủy bộ, cảng biến, cảng hàng không, bến xe tàu,…) để phát huy vai trò trung tâm thương mại và trung chuyển hàng hóa khu vực ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và các vùng miền trong cả nước, góp phần phát triển thương mại dịch vụ bền vững.

Thành viên hội đồng nghiệm thu.

Nhóm nghiên cứu. 

Qua thời gian nghiên cứu, đề án đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu được định hướng và đặt ra ban đầu. Làm rõ nội dung khái quát nhất liên quan đến logistics, dịch vụ logistics và Trung tâm logistics. Từ đó, đánh giá đúng thực trạng logistics của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Đề án xây dựng mạng lưới logistics để phát triển mạnh dịch vụ logistics cho TP Cần Thơ đủ sức đáp ứng nhu cầu trong khu vực ĐBSCL thông qua thuật toán, và dự báo lưu lượng hàng hóa qua TP Cần Thơ. Do vậy, giai đoạn hiện nay, các giải pháp đề xuất với chính phủ trong việc định hướng và hỗ trợ trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng – vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Logistics và các loại hình dịch vụ là cần thiết, cũng như xây dựng một hành lang pháp lý minh bạch và thống nhất để quản lý, chỉ đạo và điều hành loại hình dịch vụ này. Đồng thời, Nhà nước cùng với doanh nghiệp và hiệp hội tổ chức các khóa đào tạo chuyên ngành nâng cao nghiệp vụ về logistics cho người dân.  Trong tương lai, dịch vụ logistics và Trung tâm logistics của TP Cần Thơ sẽ đi vào hoạt động và phát triển, có đủ năng lực cạnh tranh trong ngành logistics Việt Nam và thế giới nếu các chính sách được thực thi đúng hướng, công bằng và quan trọng hơn là dựa trên cơ chế quản lý và giám sát hoạt động hiệu quả thông qua việc đánh giá các chỉ số trong bộ tiêu chí.

Hội đồng nghiệm thu đã thông qua đề án, đề tài được đánh giá Đạt.