Nghiệm đề tài cấp tỉnh Đồng Tháp: “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm”

Ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm” do Trường Đại học Quốc tế chủ trì và PGS. TS. Phạm Văn Hùng làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện trong 24 tháng, từ tháng 05/2017 đến tháng 05/2019 đã đáp ứng được các tiêu chí ban đầu và các sản phẩm đề ra, nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột và tinh bột khoai lang cho chế biến thực phẩm.

PGS.TS. Phạm Văn Hùng trình bày báo cáo tại Hội đồng nghiệm thu tỉnh Đồng Tháp

 Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo công việc dự kiến ban đầu:

  • Nghiên cứu các thông số công nghệ trong sản xuất bột khoai lang tím ăn liền;
  • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột khoai lang tím ăn liền;
  • Nghiên cứu các thông số công nghệ trong sản xuất tinh bột khoai lang;
  • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tinh bột khoai lang có hỗ trợ enzyme;
  • Nghiên cứu tổng hợp đánh giá hiệu quả công nghệ;
  • Hội thảo khoa học và Đào tạo chuyển giao công nghệ.

PGS.TS.Nguyễn Văn Mười và Hội đồng nhận xét và đánh giá đề tài

PGS.TS.Nguyễn Văn Mười – Giám đốc Trung tâm dịch vụ Khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ và hội đồng đã có những nhận xét về những điểm mạnh của đề tài và giá trị tích cực của đề tài liên quan đến tỉnh. Đồng thời cũng có những góp ý xây dựng giúp cho đề tài hoàn thiện hơn.

        TS.Huỳnh Minh Tuấn thông báo đánh giá kết quả chung của đề tài

Cuổi buổi báo cáo, TS.Huỳnh Minh Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng tháp đã thông báo kết quả đánh giá chung của đề tài là rất tốt. Đề tài đã nghiên cứu và thực hiện thành công quy trình sản xuất tinh bột khoai lang tím và đã tạo ra 2 sản phẩm liên quan. Bên cạnh đó, đề tài đã thành công vượt bật với tổng số: 02 Bài báo Tạp chí khoa học Quốc tế, 02 bài báo Tạp chí khoa học trong nước và 01 Bài báo hội nghị quốc tế và Tổ chức thành công hội thảo.

Trong thời gian tới, PGS.TS.Phạm Văn Hùng và nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục làm Sổ tay về Quy trình công nghệ để thuận tiện và dễ dàng trong quy trình chuyển giao công nghệ cho các Doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp.