Lab Internet of Things (IoT)

Mạng IoT có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai gần. Có nhiều cuộc thi IoT đã và đang diễn ra tại Việt Nam. Dự đoán đến 2020, hàng chục tỷ thiết bị sẽ được kết nối với nhau. Đứng trước cơ hội và thách thức to lớn này, chúng ta sẽ thành lập câu lạc bộ IoT cho các bạn yêu thích ứng dụng IoT cũng như lập trình hệ thống nhúng tham gia.

Có hai hoạt động chính diễn ra song song trong Lab:

  1. Khóa hướng dẫn sử dụng kit MSP430 LaunchPad của Texas Instruments:
    Được tổ chức bởi Ms. Nga hay Ms. Phương, định kỳ 3 tháng 1 lần.
  2. Thực hiện các chuyên đề IoT theo nhóm:
    Định kỳ chúng ta sẽ thực hiện các chuyên đề. Chúng ta sẽ có các buổi hướng dẫn, thảo luận về chuyên đề. Sau khi hoàn thành, các nhóm sẽ báo cáo và thảo luận với nhau về chuyên đề đã thực hiện.

 Các bạn gởi đăng ký qua e-mail đến cho Võ Thị Lưu Phương (vtlphuong@hcmiu.edu.vn, 0903968160) hoặc Lý Tú Nga (ltnga@hcmiu.edu.vn).

Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật và trau dồi kiến thức mới về công nghệ nhằm trang bị kỹ năng cho công việc tương lai.