Ký kết hợp tác Nghiên cứu Khoa học, Chuyển giao Công nghệ và Đào tạo giữa Đại học Quốc tế và UBND tỉnh Bến Tre

Chiều ngày 16/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập và TS. Trần Tiến Khoa – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế đã chủ trì Lễ ký kết hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo giai đoạn 2019-2021 giữa UBND tỉnh Bến Tre và Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM.

21055_16102019_20191016164533431.jpg

Đại biểu dự lễ ký kết. (Ảnh: Huyền Trang)

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2019, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Cảnh cho biết có 13/24 chỉ tiêu hoàn thành từ 90% kế hoạch trở lên (trong đó, có 4 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch); 3 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt dưới 70% kế hoạch. Còn lại 6 chỉ tiêu (tốc độ tăng trưởng GRDP, cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tỷ suất sinh, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và tỷ lệ hộ nghèo) sẽ được thống kê, đánh giá vào cuối năm. Dự báo khả năng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 sẽ hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

21055_16102019_20191016164539478.jpg

Chủ trì lễ ký kết. (Ảnh: Huyền Trang)

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân, Bến Tre là tỉnh có nhiều tiềm năng và nguồn lực phát triển nông nghiệp, đặc biệt là kinh tế vườn và kinh tế biển. Hiệu quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ được nâng cao, có sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ với sản xuất và đời sống, góp phần tạo ra sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Thời gian qua, ngành Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều chương trình, dự án trên các lĩnh vực: Nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông thôn đã đem lại những kết quả thiết thực.

21055_16102019_20191016164545541.jpg

Ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo giai đoạn 2019-2021. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại buổi ký kết, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đã giới thiệu một số kết quả nổi bật trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Hai bên đã thống nhất đi đến ký kết chương trình hợp tác gồm 15 nội dung trên 8 lĩnh vực: Khoa học, kỹ thuật và công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công nghệ thực phẩm; y tế, chăm sóc sức khỏe; kinh doanh du lịch; giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; khởi nghiệp sáng tạo; các lĩnh vực khác.

21055_16102019_20191016164550963.jpg

TS. Trần Tiến Khoa – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh. (Ảnh: Huyền Trang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết, mục đích ký kết hợp tác nhằm phát huy năng lực và thế mạnh mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về tài nguyên, cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập bày tỏ mong muốn việc ký kết hợp tác sẽ mang lại lợi ích thiết thực, phát huy lợi thế của từng bên, tạo điều kiện tăng cường sự kết hợp lẫn nhau trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa, xã hội,  hướng đến sự phát triển bền vững.

Chi tiết hơn thông qua các bài viết: 

https://www.bentre.gov.vn/Pages/TinTucSuKien.aspx?ID=25157&InitialTabId=Ribbon.Read

http://baodongkhoi.vn/ky-ket-ban-ghi-nho-hop-tac-ve-nghien-cuu-khoa-hoc-16102019-a65856.html

http://dost-bentre.gov.vn/tin-tuc/2231/ky-ket-thuc-hien-chuong-trinh-hop-tac-nghien-cuu-khoa-hoc-chuyen-giao-cong-nghe-va-dao-tao-giua-ubnd-tinh-ben-tre-va-truong-dai-hoc-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm