Khởi động phong trào khởi nghiệp cho sinh viên

Thành quả bước đầuHai năm qua, SIHUB đã hỗ trợ hơn 958 dự án khởi nghiệp, 15 vườn ươm, hỗ trợ nâng cao năng lực, phát triển mạng lưới cho hơn 100 cố vấn khởi nghiệp, đào tạo 115 giảng viên đại học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.SIHUB còn hỗ trợ các quận, huyện phát triển khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo, tổ chức các chương trình kết nối thị trường và thúc đẩy hoạt động đầu tư tài chính cho khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo. SIHUB cũng liên kết với các hệ sinh thái khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo ở Hàn Quốc, Phần Lan, Canada, Mỹ, Thụy Điển, Úc, Đức, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan, Lào và Malaysia.