Khánh Hòa – Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 487/SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2022: 

 1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển. 
 2. Lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 
 3. Công nghệ vật liệu mới.
 4. Công nghệ chế tạo máy – tự động hóa. 
 5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên.
 6. Lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp và nông thôn.
 7. Lĩnh vực Y tế – chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 8. Lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật. 
 9. Lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, quốc phòng an ninh.
 10. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 11. Lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học công nghệ.
– Thông báo số 487/TB-KHCN ngày 15/4/2021 vv Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Khánh Hòa năm 2022: Đính kèm 1. CV tỉnh Khánh Hòa
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website http://dostkhanhhoa.gov.vn/vi-vn/ và tải mẫu đề xuất: 2.Mau A1-DXNV-2021
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 20/05/2021

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79;