Hội thảo với chuyên đề: AI Day – AI from Research to Application

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực phát triển nhanh chóng, có đóng góp quan trọng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Để các công trình khoa học về nghiên cứu AI đi vào thực tiễn là một quá trình phức tạp và mang tính thử thách. Vì vậy, nhằm mục đích giới thiệu bức tranh toàn cảnh về Trí tuệ nhân tạo từ nghiên cứu đến ứng dụng,Viện nghiên cứu VinAI và Công ty Vantix (thuộc VinTech) đồng tổ chức Hội thảo với chuyên đề: AI Day – AI from Research to Application, với các diễn giả là các chuyên gia hàng đầu về AI trên toàn thế giới từ Google Deepmind, Microsoft, Stanford, Oxford,…

Thông tin chi tiết của chương trình: Ông/Bà có thể tìm hiểu thêm dưới đây, đồng thời chuyển giúp thông tin Hội nghị chuyên đề này tới các đối tượng có quan tâm đến lĩnh vực Công nghệ để cùng tham dự: